Sekolah Rendah Kebangsaan Islah

Sekolah Rendah Kebangsaan Islah atau SK Islah atau SERKIS terletak di Kota Bharu kelantan.