Wednesday, May 12, 2010

Pengertian Logo dan Warnanya

PENGERTIAN LOGO

  • Logo PPIM dibentuk dengan suatu lingkungan bulat berwarna hijau diapit dengan lingkungan berwarna kuning dan di dalam lingkungan hijau itu bertulis PERGERAKAN PUTERI ISLAM MALAYSIA

  • Di tengah logo tersebut terdapat satu bulatan PUTIH dan di dalamnya ditulis dengan huruf jawi Permulaan daripada perkataan “PERGERAKAN PUTERI ISLAM."( Pa Pa Alif)

  • Di bawah logo ini tertulis perkataan :-

“PUTERI"-Bagi Ahli-Ahli Puteri

“PEMIMPIN PUTERI" -Bagi Pemimpin-PemimpinPENGERTIAN WARNA

  • Merah Samar : Melambangkan keharmonian dan kelembutan


  • Hijau : Agama

  • Taqwa sebagai TERAS

  • Putih : Kesucian

  • Kuning : Kesetiaan dan ketaatan

No comments:

Post a Comment