Wednesday, May 12, 2010

Matlamat PPiM

Menerusi Penggubalan kurikulum yang komprehensif dan perlaksanaan secara gabung jalin dan bersepadu. PPIM berharap agar mencapai matlamat seperti berikut :
  • Mengimbangkan antara perkembangan intelektual, sosial, fizikal dan spiritual puteri-puteri melalui penyemaian, penyuburan dan pengukuhan nilai-nilai pendidikan.

  • Mengukuhkan perhubungan dan pertalian silaturrahim di kalangan puteri- puteri.

  • Meningkatkan minat dan bakat puteri-puteri di dalam pelbagai bidang gerakerja kokurikulum sekolah, institut, maktab, kolej dan universiti.

  • Meningkatkan disiplin diri puteri-puteri.

  • Menggalakkan iklim persekolahan yang terbuka dan menyeronokkan.

  • Meningkatkan kerjasama dan sumbangan dua hala antara sekolah dengan ibubapa dan masyarakat, khasnya masyarakat setempat.

No comments:

Post a Comment