Wednesday, May 12, 2010

IKRAR PUTERI

Bahawa kami, ahli-ahli Pergerakan Puteri Islam Malaysia, berikrar akan :

· Taat kepada Allah, Rasul, Pemerintah, guru dan ibu bapa.

· Memperkukuhkan iman dan memperbaiki akhlak.

· Membangunkan diri dengan sempurna.

· Mengukuhkan silaturrahim.

Berkhidmat untuk keluarga, masyarakat dan negara.

No comments:

Post a Comment